O Nas

W doniesieniach medialnych często słyszymy o zmniejszaniu się uczestnictwa w szeroko rozumianej kulturze. Naszą misją jest zmiana tego zjawiska na naszym podwórku.

Naszym głównym celem jest: edukacja kulturalna dzieci i młodzieży nie zapominając jednocześnie o innych mieszkańcach gminy. Wykluczenie kulturowe wiąże się z wypadnięciem z życia społecznego i obywatelskiego. Tylko umiejętna diagnoza i zachęta społeczności podczas wydarzeń kulturalnych może zahamować ten proces. My naszą edukację chcemy zacząć od najmłodszych w myśl zasady: Czym skorupka za młodu… proponując szczególnie w okresie wakacyjnym Małą Wszechnicę Kultury. Dla młodzieży przygotowaliśmy ofertę pod nazwą POGO-STACJA, natomiast dla szerszej grupy społeczeństwa propozycję nawiązującą do tradycji lokalnych i regionalnych pt. Święto Sera Smażonego. Propozycją dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy są cykliczne spotkania, prezentacje i dyskusje dotyczące problemów i nowych spojrzeń związanych z szeroko rozumianą kulturą pt. Dyskusyjny Klub Poniedziałkowy. Szczegółowe informacje dotyczące naszych propozycji znajdziecie podczas zwiedzania naszej strony internetowej

Polecamy Video

Aktualne Wydarzenia